İşbaşı Eğitim Programı Nedir ?

 

    Programın Amacı;

Kuruma kayıtlı işsizlerin kuruma kayıtlı işyerlerinde; teorik bilgilerini uygulama yaparak pekiştirmelerini, mesleki deneyim kazanmalarını sağlamak amacıyla düzenlenir.

Program,
İşverenin istihdam edeceği kişiyi kendisinin yetiştirmesine olanak sağlamaktadır.

İşveren katılımcı adaylarını kendisi belirleyebileceği gibi Kurumdan da talep edebilir.

Katılımcı da programa katılmak istediği işyerini kendi bulabileceği gibi Kuruma da başvurabilir.
 

            İşverende Aranan Şartlar;

 • İlgili mevzuatı kapsamında en az 2 sigortalı çalışanı olan işverenler,
 • İşverenler çalışan sayısının % 30’una kadar katılımcı talep edebilir.
 • Kamu kurumu olmayan ve kamu kurumu teşkilatı içerisinde yer almayan tüm işverenler programa başvuru yapabilir.


        Katılımcıda Aranan Şartlar;

 • 15 yaşını tamamlamış İŞKUR’a kayıtlı işsizler,
 • İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olmayanlar,
 • Son 1 ayda uzun vadeli sigorta primi bulunmayan Kuruma kayıtlı işsizler,
 • İşverenin son 3 ayda çalışanı olmayanlar,

  NOT: Durumları İşbaşı Eğitim Programına uygun öğrenciler de faydalanabilir 


  Katılımcının 18 Yaşından Küçük Olması Halinde;
 • Tehlikeli ve çok tehlike işler sınıfındaki mesleklerde çalıştırılamaz.
 • Çalışma süresi haftalık en fazla 5 gün ve toplamda 40 saatten fazla olamaz.
 • Sözleşmeye imza atmak için velisinin de randevu saatinde İŞKUR’ da hazır bulunması gerekmektedir.
   

        İşverenin İstihdam Yükümlülüğü;

 • Programdan yararlanmak isteyen işverenlerin en az % 50 istihdam taahhüdü vermesi gerekmektedir.
 • İstihdam edilecek katılımcı sayısı program süresinin ¼’lük kısmı sonunda programa devam eden katılımcı sayısı üzerinden hesaplanır.
 • Katılımcıların program bitiminden itibaren 30 gün içinde işe başlatılması gerekmektedir. 
 • İstihdam süresi 60 günden az olmamak üzere en az program süresi kadar olmak zorundadır.
 • Yararlanılan programdan sonra istihdam başlatılıp sürenin dolması beklenmeden taahhütname verilerek yeni talepte bulunulabilir.
          

İşbaşı Eğitim Programlarında Karşılanabilecek Giderler


İşbaşı eğitim programına katılan vatandaşlara, programa fiilen katıldıkları gün üzerinden;

 1. 1. İş arayan statüsündeki vatandaşlar için günlük 108,68TL, öğrenciler için 81,51TL, işsizlik ödeneği alanlar için 54,34TL zaruri gider ödemesi,
 2. 2. İşte Anne Projesi kapsamında 0-15 yaş arasında çocuğu olan, İş Kulübü faaliyetlerinden faydalanan ve akabinde işbaşı eğitim programlarına katılan kadınlara günlük 110 TL zaruri gider ödemesi,
 3. 3. Geleceğin meslekleri olarak belirlenen mesleklerde düzenlenen programlarda katılımcılara günlük 115 TL zaruri gider ödemesi,
 4. 4. İmalat sektöründeki mesleklerde düzenlenecek işbaşı eğitim programlarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 TL bakım desteği ödemesi,
 5. 5. Genel sağlık sigortası primi,
 6. 6. İş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi Kurumumuz tarafından işbaşı eğitim programı süresince karşılanmaktadır.


Ayrıca İşbaşı eğitim programı katılımcılarına program sonunda, katıldıkları programa ilişkin bilgileri gösteren İşbaşı Eğitim Programı Sertifikası verilmektedir.

 

09 Haziran 2021, Çarşamba   -   2.025 defa okundu