İşbaşı Eğitim Programı İçin İstenen Evraklar

   İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

 • Katılımcı ve işveren bilgi formu - 2 nüsha hazırlanacak (formu indir)
 • Ön Talep Formu - 1 nüsha hazırlanacak (formu indir)
   *
  Bilgi formu ve ön talep formunun program saatleri ve başlangıç bitiş tarihleri hariç diğer alanları doldurularak sözleşme imzalamaya gelirken getirilecektir..
 • İşletmenin hukuki durumuna göre, ticaret sicil gazetesi, birlik veya oda kaydı belgelerinin aslı veya noter onaylı örneği.
 • Bağlı olduğu odadan alınan yeni tarihli faaliyet belgesinin aslı.
 • İşverene veya işveren vekiline ait imza sirküsünün (veya imza beyannamesinin) aslı (veya noter onaylı örneği ve fotokopisi) Vekâlet ile yetki devri yapılmış ise vekâletin aslı ve fotokopisi.
  *Bu belgelerin aslı görülüp fotokopisi alınacak.

   
 • İşveren veya işveren vekiline ait kimlik fotokopisi.
 • Programın talep edildiği aydan önceki son 3 aya ait onaylı SGK hizmet listeleri.
 • ​Katılımcının (Kursiyerin) kimlik fotokopisi. (Öğrenci ise öğrenci kimlik belgesi). Örgün eğitim öğrencileri için onaylı ders programı.
 • Programın düzenleneceği mesleğin gerektirdiği zorunlu belgeler (Ehliyet, SRC vb.)
 • İşyeri Kaşesi
28 Kasım 2019, Perşembe   -   1.806 defa okundu