İşbaşı Eğitim Programı Devam Ederken Yapılacaklar


Dikkat Edilecek Hususlar ; 

 • Programın başladığı tarihe ait sigortalı çalışanları gösterir SGK hizmet listesi getirilmediyse alındığı ay itibari ile mutlaka getirilmelidir.
 • Devam çizelgesi katılımcı (giriş-çıkış) ve sorumlu tarafından sözleşmeye uygun şekilde haftalık tatil günleri ve resmi tatiller boş bırakılarak günlük olarak imzalanmalıdır.
 • Değerlendirme formu katılımcı ve sorumlu tarafından imzalanarak gerekli bilgiler, her hafta için doldurulmalıdır.
 • Üst yazı, bilgisayarda özenli ve eksiksiz doldurulmalıdır. Üst yazıda kaşe ve imza olmasına dikkat edilmelidir. Islak imzalı kısımlarda mavi tükenmez kalem kullanılmalıdır.
 • Ödeme evraklarının (üst yazı, devam föyü, değerlendirme formu)  ıslak imzalı ve kaşeli olarak takip eden ayın ilk 3 işgünü içinde kurumumuza ulaştırılması zorunludur.
  * Evraklar 3. katta İŞBAŞI EĞİTİM SERVİSİ'ne teslim edilecek.
 • Program numarası (portal numarası) evraklarda ilgili yerlere yazılmalıdır.
 • Program bitiminde itibaren 30 gün içinde yapılan istihdam, üst yazı ve SGK işe giriş bildirgesi ile İŞKUR İl Müdürlüğü’ne bildirilmesi zorunludur. 
 • SGK işe girişte bildirimi yapılan meslek, programın düzenlendiği meslek ile aynı olmalıdır. Farklı meslek kodu ile yapılan istihdamlar kabul edilmiyecektir. 
 • Kursiyer kesintisiz istihdam edilecektir. (06- Kısmi İstihdam, 07-Puantaj Kayıtları ile istihdam kabul edilmeyecektir)
 • Program bittiği aya ait SGK hizmet listesi alındıkları ayda İŞKUR'a teslim edilmelidir.
   

 İşbaşı Eğitim Programı Ödeme Evrakları ; 
 

1- Devam Çizelgesi indir
2- Katılımcı Değerlendirme formu indir
3- Ödeme Üst Yazısı indir

 

ÇİZELGELERİN SİSTEME HAFTALIK GİRİLMESİ :
 

Sözleşmenin ilgili maddesi gereği İşverenin Görev ve Sorumlulukları arasında devam durumunun sisteme haftalık olarak girilmesi de bulunmaktadır.
Kursiyerin devam durumunun sisteme girilmesi işlemi, devam edilen haftanın cumartesi akşamı saat 23.59'a kadar yapılabilir. 
İşlemi anlatan kılavuzun linki aşağıdadır.

Devam Çizelgesinin Sisteme işleme Klavuzu İndir

 

03 Kasım 2019, Pazar   -   1.302 defa okundu