Aktif İşgücü Hizmetleri

1. Aktif işgücü hizmetleri nelerdir? Kurumumuz tarafından istihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve işgücü piyasasının nitelikli işgücü ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, aktif işgücü hizmetleri çerçevesinde aşağıda belirtilen faaliyetler yürütülmektedir.
 

 • Mesleki Eğitim Kursları
 • Engellilere Yönelik Meslek Eğitim Kursları
 • Hükümlü ve Eski Hükümlülere Yönelik Mesleki Eğitim Kursları
 • İşbaşı Eğitim Programları
 • Girişimcilik Eğitim Programları
 • Toplum Yararına Programlar
 • İş Meslek Danışmanlığı faaliyetleri
 • Sosyal Çalışma Programı

2. Mesleki eğitim kurslarından mezun olane kursiyerlerin istihdam zorunluluğu var mıdır?

İstihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılanların en az yüzde ellisi, en az yüz yirmi gün olmak üzere kurs süresi kadar istihdamda kalmaktadır.

3. Mesleki eğitim kursları için kursiyerlerden herhangi bir ücret talep edilmekte midir?

Mesleki eğitim kursları ücretsiz olup Kurum tarafından kursiyerlere devam ettiği fiili eğitim günü süresince ödeme yapılmaktadır. Ayrıca İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası ile bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar için Genel Sağlık Sigortası Prim Giderleri de Kurumumuz tarafından ödenmektedir.

4. Mesleki Eğitim kurslarına katılacaklarda Aranan Kasaya nelerdir?

 • Kuruma kayıtlı işsiz olmak, 
 • 15 yaşını tamamlamış olmak, 
 • Yetiştirilecekleri mesleğe uygun özelliklere sahip olmak, 
 • İşverenin aradığı özel şartları taşımak,
 • İş ve meslek danışmanının uygun görüşüne sahip olmak, 
 • Emekli olmamak.

5. Mesleki eğitim kurslarında devam mecburiyeti var mı?

Kurslara devam zorunludur. Kabul edilebilir mazereti olanlara eğitici/öğretici tarafından yazılı olarak izin verilebilir. Ancak bu izin süreleri toplamının, doktor raporu ile tevsik edilebilen en fazla 5 günlük sağlık izni dışında, hangi sebeple olursa olsun kurs süresinin 1/10'unu aşması halinde kursiyerlerin kursla ilişikleri kesilir.

6. Engellilere yönelik faaliyetler nelerdir?

Herhangi bir mesleği olmayan engellilere ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerine uygun mesleklerde bilgi ve beceri kazandırmak ve bu suretle işe yerleştirilmelerini veya bağımsız çalışmalarını sağlamak amacıyla mesleki eğitim kursları düzenlenmektedir.

7. Hükümlü ve eski hükümlülere yönelik faaliyetler nelerdir?

Hükümlü ve eski hükümlülere yönelik mesleki eğitim kursları düzenlenmektedir. Ayrıca Adalet Bakanlığı ve sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan işbirliği sonucunda, cezaevlerinde bulunan ve tahliyelerine az süre kalan hükümlülere bir meslek edindirerek tahliye olduktan sonra istihdam edilmelerini kolaylaştırmak amacıyla da mesleki eğitim kursları düzenlenmektedir.

8. İşbaşı Eğitim Programı nedir?

Kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim edinmeleri ve teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmesi, çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacıyla düzenlenen programlardır. Programa katılmak isteyenler işbaşı eğitimi yapacağı işyerini kendileri bulabileceği gibi, işyerleri de istemiş olduğu vasıfta işgücünü Kurumumuzdan talep edebilir. 

Ayrıntılı bilgi için: http://www.iskur.gov.tr/tr-tr/isarayan/isbasiegitim.aspx

9. Girişimcilik Eğitim Programı nedir?

Girişimcilik eğitim programı, Kuruma kayıtlı kişilere yönelik olarak kendi işlerini kurmalarına ve geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla uygulanan programlardır. Eğitim programı bitiminde, katılımcılara Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılım Belgesi verilmektedir. Bu belge, KOSGEB Yeni Girişimci Desteğine başvuruda gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi İçin: http://www.iskur.gov.tr/tr-tr/isarayan/girisimcilik.aspx

10. Toplum Yararına Program nedir?

İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla Kurumumuz tarafından uygulanan programlardır.

11. Sosyal Çalışma Programı nedir?

Sosyal Çalışma Programları, üniversite öğrencilerinin bir yandan kamu kurumlarında toplumsal faydası olan işlerde çalışabilecekleri, diğer yandan mesleki niteliklerini geliştirebilecekleri programlardır. Program düzenlenebilecek alanlar şöyledir:

• Doğanın korunması.
• Kültürel mirasın restorasyonu, korunması ve tanıtılması.
• Kütüphanelerin bakımı ve düzeni.
• Kamu kurumlarının kültürel ve sosyal hizmetlerinin desteklenmesi.

Ayrıntılı bilgi için: https://www.iskur.gov.tr/is-arayan/aktif-isgucu-programlari/sosyal-calisma-programi/

09 Mart 2020, Pazartesi   -   4.415 defa okundu