İş ve Meslek Danışmanlığı

1. İş ve meslek danışmanlığı faaliyeti nedir, bu faaliyet kapsamında hangi çalışmalar yapılmaktadır?

Meslek seçme aşamasında bulunan öğrencilere, gençlere ve bireylere yönelik olarak sunulan hizmete "Meslek Danışmanlığı", iş bulmada/seçmede güçlükleri olan, mesleki uyumsuzluk problemleri bulunan, mesleki becerilerini geliştirmek isteyen, mesleğini veya işini değiştirmek isteyen yetişkinlere yönelik olarak sunulan hizmetlere ise "İş Danışmanlığı" hizmeti denir.

İş ve meslek danışmanlığı faaliyeti, iş ve meslek seçme aşamasında bulunan, meslek eğitimine başlayacak olan gençlere meslek danışmanlığı boyutunda, ilk kez çalışma hayatına atılacak olanlara, uzun süreli işsizlere, işsizlik sigortası ödeneği alan işsizlere, meslek edinmek, meslek değiştirmek, mesleğinde ilerlemek isteyen yetişkinlere ise iş danışmanlığı boyutunda bireysel ve gruplar halinde görüşmeler yapılarak, onların meslek ve iş seçiminin önemi konusunda bilinçlenmelerine, işyerleri, meslekler ve eğitim olanakları hakkında bilgi sahibi olmalarına ve kendilerini tanımalarına yardımcı olmaktır. Ayrıca iş danışmanlığı kapsamında Kuruma başvuran ve iş arayan işsizlere, mesleki eğitim merkezi, meslek lisesi, meslek yüksek okulu ve üniversite son sınıf öğrencileri ile askerlik görevini tamamlamak üzere olan er ve erbaşlara iş arama, iş bulma ve işi elde tutma, işverenle görüşme, özgeçmiş hazırlama konularında yardımcı olmak üzere iş arama becerileri geliştirme eğitimi verilmektedir. İş danışmanlığı hizmetleri tüm İŞKUR İl/Şube müdürlüklerinde verilmektedir.

2. Meslek bilgi merkezi nedir, kimler, nasıl yararlanır?

Meslek bilgi merkezi; meslekler ve eğitim yerleri hakkında bilgilerin yer aldığı, meslek ve eğitim yeri seçme aşamasında bulunan kişilerin doğru ve bilinçli karar vermesine yardımcı olan bilgilerin bir arada bulunduğu yerlerdir. Meslek bilgi merkezlerinden;

 • Meslek seçme aşamasında olanlar,
 • Mesleki eğitim merkezleri ve meslek kurslarında eğitimi verilen meslekler hakkında bilgi edinmek isteyenler,
 • Bir meslek sahibi olup da mesleğinde ilerlemek ve meslek değiştirmek isteyen yetişkinler,
 • Rehber öğretmenler, okul idarecileri, veliler ile meslekleri ve eğitim olanaklarını tanımak isteyen herkes yararlanabilmektedir.

Meslek bilgi merkezine bireysel olarak veya gruplar halinde başvurulur. Rehber öğretmenlerin başvurusu üzerine merkezde grup görüşmeleri düzenlenmekte ve öğrencilere meslek seçiminin önemi, meslek bilgilerinin hangi kaynaklardan elde edilebileceği konusunda ayrıntılı açıklamalar yapılmaktadır.

3. Meslek bilgi merkezlerinde ne tür bilgi kaynakları bulunmaktadır?

Meslek bilgi merkezlerinde;

 • Meslek bilgi dosyaları,
 • Meslekleri Tanıyalım CD'si,
 • Genel ve bölgesel eğitim–öğretim bilgi dosyaları,
 • Mühendislik, sağlık, adalet, öğretmenlik, turizm, sanat ve spor meslek alanları ile az bilinen meslekleri ve çıraklık mesleklerini tanıtıcı kitapçıklar,
 • Üniversite ve yüksekokulları tanıtıcı basılı ve görsel tanıtım materyalleri,
 • Meslek bilgi merkezi hizmetlerini tanıtıcı afiş, broşür, kitapçık vb. tanıtım araçları bulunmaktadır.

4. Okullara yönelik eğitici-tanıtıcı çalışmalarınız var mı?

Kurumun okullara yönelik hizmetleri, meslek bilgi merkezi hizmetleri ile meslek danışmanlığı hizmetleridir. Kurum meslek danışmanlığı personeli okulları ziyaret ederek, okul idarecileri ve rehber öğretmenlerle görüşme yaparak meslek danışmanlığı hizmetleri hakkında bilgiler vermekte, öğrencilerin bu hizmetlerden yararlanabilmeleri için işbirliği yapılması konusunda görüşmeler yapmaktadır. Tanıtım çalışmaları Kurumumuzca hazırlanan afiş ve broşürlerle desteklenmektedir.

5. Okullara destek veriyor musunuz?

Öğrencilerin meslekler ve eğitim yerleri hakkında bilgilenebilmeleri için meslek bilgi merkezleri kurulmuş, bu merkezlerde bulunan bilgi kaynaklarından ücretsiz yararlanmaları sağlanmıştır. Ayrıca okullarda görev yapan rehber öğretmenlere meslekleri tanıtıcı basılı dokümanlar, meslek bilgi merkezi ile iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerini tanıtıcı afiş, broşür, kitapçık, CD gibi hizmeti tanıtıcı materyaller verilerek öğrencilerin bilgilenmeleri ve Kurumumuza yönlendirilmeleri sağlanmaktadır.

6. Yaşam boyu öğrenim anlayışına uygun olarak Kurumunuzda çeşitli konularda eğitim veriyor musunuz ? Bu konuda eğitim kurumlarıyla işbirliği yapıyor musunuz?

İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden yaş, cinsiyet ve eğitim farkı gözetmeksizin isteyen herkes yararlanabilir. Bu hizmetlerden;

 • Çalışma hayatına atılabilecek yaşta olan (zorunlu öğretim çağını geçmiş) ve mesleki becerileri olmayan kişiler,
 • Güncelliğini yitirmiş veya teknolojik değişimler nedeniyle büyük oranda değişen ve giderek talebin azaldığı bir mesleği olan kişiler,
 • Özelleştirme, fabrika kapanması veya ekonomik durgunluk nedeniyle işini kaybetmiş olan kişiler,
 • İş uyumu, meslek değişikliği, uzun süreli işsizlik ve uygun bir mesleğin seçimi ile ilgili sorunların üstesinden gelmede yardıma ihtiyacı olan kişiler,
 • Bir eğitim programını ve meslek alanını seçmede yardıma ihtiyaç duyan kişiler,
 • İş arama sürecinde bulunan kişiler yararlanmaktadır.

Bu kişilere yardımcı olmak amacı ile Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler ve askeri birliklerle işbirliği halinde çalışılmaktadır.

7. Meslek seçimi aşamasında bulunan kişilere nasıl yardımcı oluyorsunuz?

Meslek seçimi aşamasına gelmiş bireylere danışmanlık hizmeti sunulurken bireyin kendini tanımasına, meslekler ve eğitim yerlerini tanımasına ve sonuçta bireyin kendi özellikleriyle mesleklerin gerektirdiği nitelik ve şartları karşılaştırarak seçeneklerini oluşturup bu yolla karar vermesine yardım edilir.

Tüm seçenekleri inceleyip değerlendiren birey, artık seçmiş olduğu meslekte bilgi, beceri ve alışkanlıklarını edinebileceği bir eğitim yerine veya bir işyerine yönelir. Tüm bunlar meslek seçimi aşamasında bulunanların tek başlarına yapabilecekleri bir çalışma değildir. Bireylerin meslek seçme kararlarının tesadüflere bırakılmaması ve karşılaşılabilecek tüm alternatiflerin değerlendirilebilmesi için daha önce bahsedilen tüm aşamalarda sırasıyla iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri içinde bireylere yardım edilmektedir.

Kişilerin özelliklerini tanımlanmasına yardımcı olmak amacıyla danışmanlık hizmetleri kapsamında bazı ölçme araçlarından yararlanılmaktadır. Kurumumuzca söz konusu hizmeti destekleyici bir araç olarak kullanılmak ve daha fazla kullanıcıya ulaşarak hizmetin etkinliğini artırmak üzere bir Özdeğerlendirme Ölçme Aracı geliştirilmiştir.

Bu Özdeğerlendirme Ölçme Aracının geliştirilme amacı, kişilerin ilgilerini, yönelimlerini, becerilerini fark ederek geliştirmelerini desteklemek ve böylece mesleki alternatiflerini görerek tercihlerini netleştirmelerine yardımcı olmaktır. Bu araç, bireylerin farklı meslekleri ve kendi kişisel özelliklerini tanımaları ve kendileri için en uygun mesleği bulabilmelerini hedeflemektedir. Kişiler Kurum web sayfasından bu ölçme aracını uygulayabilir ve sonuçlarını Kurum danışmanlarıyla değerlendirebilirler.

8. İş ve meslek danışmanlığı hizmetleri çerçevesinde meslek seçimi aşamasındaki bireylere, hangi mesleğe uygun oldukları mı söyleniyor?

Meslek seçimi aşamasındaki bireylere hangi mesleğe uygun olduğu söylenmez. Meslek seçimi kararı bireye aittir. Bu ilke, özellikle üzerinde durulan önemli bir noktadır. Bireylerin, bireysel danışmanlık aşamasında, görüşme yoluyla kendilerini tanımalarına yardımcı olunur. Okuldaki başarıları, boş zaman etkinlikleri, sosyo–kültürel durumları, fiziksel durumları, ders çalışma alışkanlıkları, sosyal tutumları ve benzeri durumlardan hareketle kendilerini tanımalarına yardımcı olunur. Bilgi eksikliğini gidererek bilgilendirme yardımı sunulur. Edindiği bilgileri değerlendirmesine ve meslek seçiminde bir karara ulaşmasına yardımcı olunur. Zaten birey danışmanlık sürecinde, meslek seçiminin önemi konusunda bilinçlenir, kendi seçimi ve kararını verme aşamasına kendiliğinden gelmiş olur.

9.Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yapıyor musunuz, yapıyorsanız yasal dayanağı nedir?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 17.09.1992 tarihinde "Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinde İşbirliği Protokolü" imzalanmış ve meslek danışmanlığı faaliyetleri o tarihten itibaren bu protokol çerçevesinde yürütülmüştür. Ancak, beliren ihtiyaçlar doğrultusunda söz konusu protokol güncelleştirilerek iki bakanlığın yanı sıra ilgili kuruluşların da katılımıyla 26.10.2004 tarihinde "Mesleki Bilgi, Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetlerinde İşbirliği Protokolü" imzalanmıştır.

10. Meslek danışmanlığı hizmetleri hangi il/şube müdürlüklerinde verilmektedir?

Antalya İstanbul (Beyoğlu) Konya Elazığ Bandırma İstanbul (Pendik) Kahramanmaraş
Ağrı İstanbul (Ümraniye) Edirne Hatay Batman Niğde Van
Ankara (Altındağ) İstanbul (Şişli) Samsun Gebze Bayburt Ordu Ceyhan
Ankara (Çankaya) Malatya Karabük Sivaz Denizli Osmaniye Tekirdğ
Amasya İzmir Kastamonu Düzce Erzurum Trabzon  
Bursa Balıkesir Kayseri Eskişehir Gaziantep Sinop  
Çorum Mersin Kırşehir Muğla Rize Şanlıurfa  
Erzincan Koceli Kilis Nevşehir Siirt Yalova  

11. Meslek bilgi merkezi hizmetleri hangi il/şube müdürlüklerinde verilmektedir?

Adana Çorum İstanbul (Beyoğlu) Isparta Manisa Sinop Elazığ
Amasya Denizli İstanbul (Ümraniye) Karabük Mersin Sivas Ağrı
Ankara (Çankaya) Erzincan Antalya Kastamonu Muğla Şanlıurfa Bandırma
Afyon Erzurum Batman Kocaeli Nevşehir Tokat Gebze
Aydın Eskişehir Bayburt Konya Ordu Van Siirt
Balıkesir Gaziantep Diyarbakır Kayseri Osmaniye Muş Kili
Bursa Gümüşhane Düzce Kırşehir Rize Trabzon Tekirdağ
Burdur İstanbul (Pendik) Hatay Malatya Samsun Niğde Ceyhan
Girsun Yalova Kahramanmaraş        

12. Başka ne gibi hizmetleriniz vardır?

İş ve meslek danışmanlığı hizmetleri çerçevesinde yürütülen ulusal faaliyetlere ek olarak 2009 yılından itibaren Avrupa Rehberlik Merkezi (EUROGUIDANCE) Türkiye Birimi faaliyetleri de Kurumumuz tarafından yürütülmektedir.

Avrupa Rehberlik Merkezi Türkiye'nin kuruluş amacı eğitim, iş ve kariyer alanlarında çalışan otorite, rehber ve danışmanları bu konuda bilgilendirmek ve yönlendirmektir.

Avrupa Rehberlik Merkezi Türkiye Biriminin hedefi genel eğitim, mesleki danışmanlık sisteminin Avrupa boyutunun geliştirilmesine katkıda bulunmak, eğitim ve öğrenim alanında Avrupa boyutunun desteklenmesine katkıda bulunmaktır. Hedefleri arasında değişik ülkelerdeki danışmanlık servisleri arasında işbirliğini desteklemek, eğitim ve öğrenim alanında ülkeler arası dolaşıma katkıda bulunmak da vardır.

25 Mayıs 2017, Perşembe   -   4.400 defa okundu