İşsizlik Sigortası Ödemelerine İlişkin Basın Duyurusu

BASIN DUYURUSU

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında işsizlik ödeneği ödemeleri bugüne kadar her ayın sonunda aylık olarak gerçekleştirilmiştir.

5/12/2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7061 sayılı Kanun ile İşsizlik Sigortası Kanununun ödeme esaslarını düzenleyen 50’nci maddesinde değişiklik yapılmış ve ödemelerin, her ayın beşinde aylık olarak ödeneceği hüküm altına alınmıştır.

4447 sayılı Kanunun ek 1’inci maddesi kapsamında yapılan ücret garanti fonu ödemeleri, ek 2’nci maddesi kapsamında yapılan kısa çalışma ödeneği ödemeleri, ek 5’inci maddesi kapsamında yapılan yarım çalışma ödeneği ödemeleri ile 4046 sayılı Özelleştirme Kanununun 21’inci maddesi kapsamında yapılan iş kaybı tazminatı ödemeleri ise ayın sonunda ödenmeye devam edilecektir.

Kamuoyunun Bilgilerine Saygılarımızla Duyurulur.

26 Mart 2020, Perşembe   -   2.729 defa okundu